W konferencji w charakterze publiczności może wziąć udział każdy, a publiczność zapraszamy nie tylko do wysłuchania referatów, ale też do zadawania pytań podczas dyskusji, na które rezerwujemy 20 minut na koniec każdego panelu (zestawu wystąpień).

Lista prelegentów jest już natomiast zamknięta.

Latem 2012 roku do udziału w konferencji zaprosiliśmy studentów i doktorantów z różnych uczelni w Polsce. Ku naszej radości informacja o konferencji dotarła również na uczelnie zagraniczne. Spośród nadesłanych zgłoszeń na przełomie listopada i grudnia wybraliśmy 20 najciekawszych.

W konferencji wezmą udział studenci i doktoranci reprezentujący różne kierunki nauk humanistycznych i społecznych z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz  Bałtyckiego Uniwersytetu Federalnego im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie i Uniwersytetu w Turku.