Latem 2013 r. przewidujemy publikację recenzowanego tomu pokonferencyjnego. W tym miejscu będziemy informować o postępach prac i kanałach dystrybucji książki po jej wydaniu.