Środa, 9 stycznia 2013 r.
Sala Balowa w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich

Od godz. 10.00
Rejestracja uczestników konferencji, kawa powitalna

10.30
Uroczyste otwarcie konferencji przez Dyrektora Instytutu Kultury Polskiej, dr. hab. Pawła Rodaka

Dr Roman Chymkowski, Instytut Kultury Polskiej UW, Którędy na Północ? Którędy na Południe? – wykład inauguracyjny

11.30–13.10
Tożsamość i wizerunek
(moderator: mgr Łukasz Bukowiecki)

 • mgr Marta Cmiel, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW, Słoweńcy w Europie Środkowej – tożsamościowy pejzaż mentalny
 • mgr Łukasz Cudny, Wydział Historii, Bałtycki Uniwersytet Federalny im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie, Tożsamość mieszkańców Kaliningradu i ich miejsce w nowej Europie
 • Agata Teperek, Baltic Sea Region Studies, University of Turku, Nie bałtycka, lecz nordycka? Estońska próba zmiany wizerunku po upadku Związku Radzieckiego
 • Anna Wójcik, Instytut Kultury Polskiej UW, Łowcy z północnych krain. O próbie oswajania chłopskiego dziedzictwa w Polsce

13.10–14.10
Przerwa obiadowa

14.10–15.30
Topografia wyobrażona
(moderator: dr Włodzimierz Pessel)

 • mgr Weronika Parfianowicz-Vertun, Instytut Kultury Polskiej UW, Inne, tożsame, nieobecne. Miejsce Bałkanów w polskich i czeskich projektach Europy Środkowej
 • Tomasz Siniew, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM w Olsztynie / Instytut Kultury Polskiej UW, Europa Środkowa rzucona nad Bosfor. Adampol – polska wieś w Turcji
 • mgr Aleksandra Kiełczykowska, Instytut Literatury Polskiej UW, Baśń o Czarodziejskich Górach – między Podhalem a Kalotaszeg

15.30–16.00
Przerwa kawowa

16.00–17.20
Historie zderzeń i spotkań
(moderator: dr Włodzimierz Pessel)

 • mgr Michalina Petelska, Wydział Historyczny UG, Wichrzyciel z Północy w Polsce. Wizyty Georga Brandesa na ziemiach polskich w latach 1881–1898
 • mgr Dominika Wiśniewska, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, Polskie tematy w szwedzkiej prasie w latach 2011–2012
 • Kamil Rodzik, Wydział Politologii UMCS, Najdłuższa granica – największe możliwości. Polsko-czeska współpraca transgraniczna w latach 1993–2013

19.00
Wydarzenie towarzyszące:
Pokaz filmu Łowca trolli (reż. André Øvredal, Norwegia 2010) w Kinie za Rogiem (Sklep z Kanapkami, Krakowskie Przedmieście 11)
Wstęp wolny! Dla prelegentów dodatkowo niespodzianka.

Czwartek, 10 stycznia 2013 r.
Sala Balowa w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich

Od godz. 10.00
Kawa powitalna

10.20–11.40
Po transformacji
(moderator: mgr Marta Czemarmazowicz)

 • Adam Ploszka, Wydział Prawa i Administracji UW / Collegium Invisibile, Między północą a południem – stan przestrzegania praw człowieka w krajach Grupy Wyszehradzkiej
 • Krzysztof Mroczkowski, Szkoła Główna Handlowa, Droga gospodarcza Polski i Czech
 • mgr Bogumiła Śniegocka, Instytut Historii Sztuki UJ, Najważniejsze nurty sztuki polskiej po 1989 roku. Próba kategoryzacji

11.40–12.00
Przerwa kawowa

12.00–13.40
Geografia artystyczna
(moderator: mgr Marta Czemarmazowicz)

 • Emiliana Konopka, MISH UW, Kim byłby van Gogh, gdyby nie wyjechał do Prowansji? Rola światła i oświetlenia w malarstwie europejskim
 • Adam Przywara, MISH UW, W którą stronę zwrócone były oczy polskiej architektury ubiegłego stulecia? O wpływach architektury Europy Północnej i Południowej na architekturę polską XX wieku
 • mgr Paulina Urbańska, Instytut Literatury Polskiej UW, Nieoczekiwane podobieństwo dusz. Zapiski intymne Władysława Sebyły i Franza Kafki
 • mgr Magdalena Malińska, Instytut Literatury Polskiej UW, Północ i Południe Dzikiego Zachodu. Okoliczności adaptacji kulturowej „Ziem Odzyskanych” poprzez literaturę na przykładzie Szczecina i Wrocławia

13.40–14.40
Przerwa obiadowa

14.40–16.00
Północ-Południe: Rewizje
(moderator: mgr Łukasz Bukowiecki)

 • mgr Zbigniew Chmiel, Wydział Historyczny UW, Rzeczpospolita Obojga Narodów a księstwa naddunajskie w latach 1648-1660
 • Anna Patrycja Czepiel, Instytut Stosunków Międzynarodowych UW, Obywatelskie tworzenie islandzkiej konstytucji w 2011 roku – demokracja bezpośrednia w XXI wieku?
 • mgr Witold Zakrzewski, Instytut Kultury Polskiej UW, Między śniegiem a piekłem. Włochy Putnama i Włochy Aprilego