Organizatorem konferencji jest Studencki Klub Islandzki (www.uw.islandia.pl), który realizuje Projekt pn. „Europa Środkowa – między Północą a Południem (konferencja  naukowa i recenzowana publikacja naukowa)”, dofinansowany przez Radę Konsultacyjną ds. Studenckiego Ruchu Naukowego przy JM Rektorze UW.

Bezpośrednio odpowiedzialni za kształt merytoryczny konferencji są: dr Roman Chymkowski – antropolog i socjolog kultury, pracownik Zakładu Kultury Współczesnej w Instytucie Kultury Polskiej, opiekun naukowy Studenckiego Klubu Islandzkiego oraz dr Włodzimierz Pessel (skandynawista i kierownik Pracowni Studiów Miejskich w IKP), a także doktoranci Wydziału Polonistyki: mgr Łukasz Bukowiecki (Instytut Kultury Polskiej) i mgr Marta Czemarmazowicz (Instytut Literatury Polskiej).

Dr Roman Chymkowski wygłosi podczas konferencji wykład inauguracyjny, natomiast dr Włodzimierz Pessel, mgr Marta Czemarmazowicz i mgr Łukasz Bukowiecki będą moderować poszczególne panele.

Sekretarzem konferencji jest mgr Łukasz Bukowiecki.

W pracach organizacyjnych pomagają Emiliana Konopka (MISH) i Anna Patrycja Czepiel (Instytut Stosunków Międzynarodowych) z Zarządu Studenckiego Klubu Islandzkiego.

Autorką logotypu konferencji i opracowania graficznego materiałów konferencyjnych jest Aldona Sieradzka.