Obrady będą się odbywać w Sali Balowej w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich w Kampusie Centralnym Uniwersytetu Warszawskiego (Krakowskie Przedmieście 26/28).

Pałac Tyszkiewiczów-Potockich jest oznaczony numerem 19 na oficjalnej fotomapie kampusu, dostępnej w internecie:

http://www.uw.edu.pl/strony/map1/zoom1.html

Uwaga! Bezpośrednie wejście do gmachu od strony ul. Krakowskie Przedmieście jest przeważnie zamknięte. Należy wejść od strony dziedzińca, na który najprościej dostać się bramą boczną od strony Kościoła Wizytek (prześwit w budynku oznaczonym na fotomapie numerem 18).

Aby dostać się do Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich, można też wejść na teren UW od strony Krakowskiego Przedmieścia bramą główną (zlokalizowaną między budynkami oznaczonymi na mapie numerami 23 a 25) i już na terenie kampusu okrążyć zespół budynków oznaczonych na mapie numerami 23, 22 i 31.

Poczęstunki podczas przerw kawowych i obiady będą serwowane w Sali Bilardowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich.

Wydarzenie towarzyszące konferencji – specjalny pokaz filmu „Łowca trolli” – odbędzie się w środę 9 stycznia 2013 r. o godz. 19 w nowo otwartym Kinie za Rogiem przy klubokawiarni Sklep z Kanapkami (tzw. Dom bez Kantów, Krakowskie Przedmieście 11), kilkadziesiąt metrów od miejsca obrad.