Studencki Klub Islandzki

uczelniana organizacja studencka Uniwersytetu Warszawskiego

działająca przy Instytucie Kultury Polskiej na Wydziale Polonistyki

zaprasza do udziału

w ogólnopolskiej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej

 Europa Środkowa – między Północą a Południem,

która odbędzie się w dniach 9–10 stycznia 2013 r. w Warszawie

w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich

w Kampusie Centralnym Uniwersytetu Warszawskiego

(Krakowskie Przedmieście 26/28).

Do udziału w konferencji zapraszamy studentów i doktorantów reprezentujących wszystkie kierunki nauk humanistycznych i społecznych.